اخبار تبلیغات دیجیتالی

گوگل، پشتیبانی از ناشرانی را که از مدل های عامل جدید بهره می برند، ارائه می کند

توسط در اخبار تبلیغات دیجیتالی 1 آوریل 2019

گوگل، برندگان چالش نوآوری آسیا اقیانوسیه خود را با هدف تقویت نوآوری دیجیتال و مدل های کسب و کار جدید در سازمان های خبری سراسر منطقه اعلام کرده است.

    سبد خرید