لیست قیمت چاپ افست

لیست قیمت چاپ افست

توسط در چاپ دیجیتال و افست 16 آذر 1396

چاپ افست یکی از شیوه های چاپ در تیراژ بالا و توسط دستگاه های عظیم چاپ می باشد. روشا همواره سعی بر این دارد که بهترین لیست قیمت چاپ افست را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد و خواهان این هستیم که حتی اگر قرار نیست با ما کار کنید، از ما استعلام قیمت بخواهید.

لیست قیمت چاپ سربرگ افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمتزمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 380.000
دورو : 480.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029.7 × 21یکرو : 550.000
دورو : 680.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029.7 × 21یکرو : 1.150.000
دورو : 1.250.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 250.000
دورو : 300.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200021 × 14.8یکرو : 330.000
دورو : 400.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500021 × 14.8یکرو : 590.000
دورو : 670.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 490.000
دورو : 640.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 300.000
دورو : 370.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 610.000
دورو : 760.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 360.000
دورو : 440.000
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ پاکت افست

نوع کاغذتیراژقیمت نامه
29 × 23
قیمت A5
34.5 × 24.5
قیمت A4
48 × 34.5
قیمت A3
67 × 47.5
زمان تحویل
پاکت تحریر 80 گرم1000400.000450.000800.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم2000470.000540.000930.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم5000680.0001.000.0002.100.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 100 گرم1000450.000500.000730.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 120 گرم1000---2.400.0007 روز کاری
پاکت کتان 120 گرم1000470.000550.000970.0001.950.0007 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم1000470.000540.000960.000-7 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم2000560.000870.0001.700.000-7 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم50001.800.0002.000.0003.700.000-7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ تراکت افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029 × 20یکرو : 320.000
دورو : 390.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 460.000
دورو : 530.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029 × 20یکرو : 870.000
دورو : 960.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 220.000
دورو : 250.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 280.000
دورو : 330.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 490.000
دورو : 550.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 120.000
دورو : 140.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 150.000
دورو : 170.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 260.000
دورو : 340.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4100029 × 20یکرو : 400.000
دورو : 480.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 660.000
دورو : 730.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4500029 × 20یکرو : 1.400.000
دورو : 1.440.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 240.000
دورو : 290.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 370.000
دورو : 420.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 730.000
دورو : 760.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 150.000
دورو : 170.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 230.000
دورو : 250.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 400.000
دورو : 440.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4200029 × 20یکرو : 960.000
دورو : 990.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4400029 × 20یکرو : 1.600.000
دورو : 1.750.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5400020 × 14.5یکرو : 850.000
دورو : 950.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A6400014.5 × 10یکرو : 490.000
دورو : 520.000
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ تراکت 6 ساعته افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 420.000
دورو : 510.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 290.000
دورو : 340.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 185.000
دورو : 210.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 630.000
دورو : 690.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 380.000
دورو : 420.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 250.000
دورو : 290.000
6 ساعته

 

لیست قیمت چاپ بروشور افست

نوع کاغذخدماتسایزتیراژقیمتزمان تحویل
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 201000دورو : 700.000 تومان7 روز کاری
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 202000دورو : 950.000 تومان7 روز کاری
گلاسه 135 گرمخط تا40 × 291000دورو : 1.250.000 تومان7 روز کاری
گلاسه 135 گرمخط تا40 × 292000دورو : 1.800.000 تومان7 روز کاری
گلاسه 170 گرمخط تا29 × 201000-7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ فولدر افست

جنس کارسایزقیمتزمان تحویل
سلفون مات 300 گرم34*48-7 روز کاری
سلفون براق 300 گرم34*48-7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ کاتالوگ افست

جنس کارسایزتیراژقیمت ( تومان )زمان تحویلسایز
گلاسه یووی - 300 گرمیA41000یکرو : 890.000
دورو : 1.100.000
4 روز کاری20*28/8
سلفون مات - 300 گرمیA41000یکرو : 880.000
دورو : 1.200.000
4 روز کاری20*28/8
سلفون براق - 300 گرمیA41000یکرو : 880.000
دورو : 1.200.000
4 روز کاری20*28/8
سوسماري - 300 گرمیA41000یکرو : 1.180.000
دورو : 1.350.000
7 روز کاری20*28/8

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ معمولی افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره355000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره295000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره420000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره335000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA41000 شماره570000 تومان8 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA51000 شماره470000 تومان8 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA41000 شماره670000 تومان8 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA51000 شماره570000 تومان8 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاربن لس افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره500000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره420000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره660000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره510000 تومان5 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ قبض رسید افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
قبض رسید با پرفراژ و شمارهA41000 شماره300.000 تومان6 روز کاری
قبض رسید با پرفراژ و شمارهA51000 شماره280.000 تومان6 روز کاری
2 دیدگاه
  1. خسته نباشید
    قیمت های لیست بروز هستن ؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • پنج × سه =